Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Westdorp

Op de overgang van het hoger gelegen Westdorperveld naar het lager gelegen stroomdal van het Voorste Diep ligt het esdorp Westdorp. Het is ontstaan in de vroege middeleeuwen als dochternederzetting van Borger.

In de veertiende eeuw werd hier een landhuis voor de familie De Mepsche gebouwd, dat rond 1725 werd afgebroken. Op de plaats van de havezate Westrup werd in 1742 een boerderij gebouwd. In 1832 telde Westdorp acht boerderijen. Twee van deze boerderijen nabij de brink zijn bewaard gebleven. De overige boerderijen in het dorp zijn van een latere datum.

Centraal in het dorp ligt de dubbele driehoekige brink, waarvan een deel als plantsoenbrink is ingericht. Bij deze brink ontstond de dorpskern. Rond 1900 telde het dorp een kleine honderd inwoners, vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat ruim het dubbele. De groei van het dorp kwam onder meer door de aanleg van het kanaal Buinen-Schoonoord, dat vanaf Eeserveen om Westdorp heen richting Borger liep. Dit kanaal werd vanaf 1926 gegraven en diende voor transport van turf en landbouwproducten. Over het kanaal werd een opvallende ophaalbrug geplaatst. Door de sluiting van het kanaal in 1966 en de afnemende werkgelegenheid daalde de laatste decennia het aantal inwoners.

Westdorp wordt omringd door uitgestrekte bouw- en weilanden, zoals de Mandelanden en de Fleermaden. Aan de oostkant van het dorp ligt de grote Houtesch waar tot ongeveer 1930 de authentieke houtwallen behouden zijn gebleven. Door uitbreidingen van Westdorp langs de Borgerderstraat en van Borger langs de Westdorperstraat, groeien de plaatsen naar elkaar toe. Westdorp heeft nauwelijks eigen voorzieningen.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen